Τρίτη, Απριλίου 26, 2011

Από τι κινδυνεύει η Δημοκρατία;

Προς Πάγκαλον,

Η δημοκρατία μας δεν κινδυνεύει από ανώνυμα blogs.

Η δημοκρατία μας έχει καταργηθεί από επώνυμα καθάρματα με ονόματα όπως Θόδωρος Πάγκαλος.

Μετά βδελυγμίας,
Βασίλειος Περαντζάκης

Υ.Γ.: Άντε και...

Δεν υπάρχουν σχόλια: