Δευτέρα, Δεκεμβρίου 13, 2010

Ετοιμάζουν ληστεία... Όλοι μαζί να τους σταματήσουμε.

Στο σχέδιο νόμου που περνάνε με την διαδικασία του κατεπείγοντος υπάρχει το παρακάτω:

"«Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως ορίζεται στην περίπτωση 4 του άρθρου 1Β, επιτρέπεται μέχρι την 31.12.2013 να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφορικής και υπηρεσιών εκπόνησης μελετών (με εξαίρεση μελέτες τεχνικών έργων), με απευθείας ανάθεση, για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες και μελέτες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με το ν.3845/2010 (Α΄ 65).
Από το ποσό αυτό και μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, απαιτείται διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή."

Τα ΠΑΣΟΚια θα μας ξανακλέψουν. Ετοιμάζουν απ'ευθείας αναθέσεις ποσών μέχρι 60000 ευρώ και μέχρι 100000 ευρώ με "πρόχειρες διαδικασίες" από... "τριμελή επιτροπή" για να φάνε με χρυσά κουτάλια ότι έχει απομείνει. Θα τους αφήσετε;

Όλοι μαζί να τους σταματήσουμε. Αύριο πρέπει να πέσει η Χούντα του ΠΑΣΟΚ. Αν δεν πέσει ήμαστε άξιοι της μοίρας μας.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο Χατζηδάκης την πλήρωσε τελικά!