Παρασκευή, Οκτωβρίου 08, 2010

Ακρόπολη: Την κρατάμε για αργότερα!!!

Ακολουθεί τμήμα από την συνέντευξη του (τότε αναπληρωτή) υπουργού εξωτερικών που δόθηκε πριν από 7 μήνες.


Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών


Journalist: German politicians expressed the view that Greece should sell state property, for example some islands. What is your view on these proposals?


Mr. Droutsas: I have myself heard the proposal that Greece should sell the Acropolis even! I think that at present, we should focus our attention on the fact that Greece and the Greek government have submitted a really serious austerity programme. We should concentrate on implementing this programme fully, and I think that proposals of that ilk do not suit the current juncture. What we need is an expression of solidarity from all our partners within the European Union.

Και η μετάφραση...

Δημοσιογράφος: Γερμανοί πολιτικοί εξέφρασαν την άποψη ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να πουλήσει κρατική περιουσία, για παράδειγμα μερικά νησιά. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτές τις προτάσεις;


κ.Δρούτσας: Εγώ ο ίδιος έχω ακούσει την πρόταση ότι η Ελλάδα θα πρέπει να πουλήσει ακόμα και την Ακρόπολη! Νομίζω ότι προς το παρών θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Ελληνική κυβέρνηση έχει υποβάλει ένα πραγματικά σοβαρό πρόγραμμα λιτότητας. Θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στην πλήρη εφαρμογή  αυτού του προγράμματος και νομίζω ότι προτάσεις αυτού του τύπου δεν ταιριάζουν στην παρούσα περίσταση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια έκφραση  αλληλεγγύης από όλους τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Σχόλιο vasper: Σωστά... την Ακρόπολη μπορούμε να την πουλήσουμε αργότερα!!! Μήπως ήρθε η ώρα της; Ρωτάω εγώ τώρα...!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: