Τρίτη, Ιουλίου 13, 2010

Η Άννα κατάργησε τη συνέντευξη και επιλέγει εκτιμώντας την "Προσωπικότητα"... δηλ. το αν ο ενδιαφερόμενος γράφει στο κούτελο "ΠΑΣΟΚ"

Πηγή: Δεξί Εξτρέμ


Και ενώ ο νέος νόμος πράγματι τείνει προς πιό "αξιοκρατικές" επιλογές στελεχών της Εκπαίδευσης, οι κραυγές του ΠΑΣΟΚ περί κατάργησης της 
συνέντευξης πήγαν στις καλένδες!


Διαβάζουμε στον νέο νόμο :

γ) Προσωπικότητα − γενική συγκρότηση: 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.Προσέξτε την αδιαφορίας της πολιτείας προς τους καταρτισμένους και υψηλών προσόντων εκπαιδευτικούς (ειδικότερα εκείνους εκτός κομματικών διαδρόμων-τους γνωστούς "diadromistas"):


α) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 μονάδες.


Tα συμπεράσματα δικά σας!

ΠΗΓΗ: edugreece.blogspot.com

ΔΕΞΙ ΕΞΤΡΕΜ:

Το συμπέρασμά μας είναι ότι η Αννούλα λέει:

Αν γράφεις στο κούτελο ΠΑΣΟΚ : 15 μονάδες

Αν γράφεις στο κούτελο ΜΑΚΑΚΑΣ : 6 μονάδες

Αν γράφεις στο κούτελο ΚΟΡΟΪΔΟ : 4 μονάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια: