Παρασκευή, Απριλίου 23, 2010

ΠΑΣΟΚ Golden Boys... They are back....!!!

Πηγή: Taxheaven

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, από 1-3-2010, οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές εν γένει, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς (συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, των Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και των λοιπών μετακλητών υπαλλήλων), με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, η αναλογία επιδομάτων εορτών και αδείας και τα επιδόματα των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν.3205/2003. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται στο ύψος των 5.981,40 ευρώ.

Μέχρι εδώ καλά...

Προσέξτε όμως την παράγραφο 3:

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού, επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου που καθορίζεται στην παράγραφο 1 και μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%), ανάλογα με τα ειδικά προσόντα ή τις ειδικές συνθήκες απασχόλησης, στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, στον Διοικητή και στον Πρόεδρο ΝΠΔΔ και μέχρι του διπλάσιου του ορίου της παρ. 1, στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΝΠΙΔ.

Δηλαδή τι μας λένε; Ότι όλοι είναι ίσοι... εκτός από του... περισσότερο ίσους που "ανάλογα με τα προσόντα και τις συνθήκες" (δηλαδή αν εργάζονται σε σκοτεινά και υγρά υπόγεια ή αν είναι πολύ... ΠΑΣΟΚοι) θα μπορούν να πάρουν μέχρι και τον... διπλάσιο μισθό.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΑΣΟΚ. Παράθυρα παντού!!! Αλήθεια... που θα διοριστείτε φίλοι ΠΑΣΟΚοι που δεν βγάζετε ούτε λαλιά; Μούγκα στην στρούγκα για τα golden boys σας; Πως σας εξαγόρασαν;

Δεν υπάρχουν σχόλια: