Τρίτη, Δεκεμβρίου 08, 2009

Ποιοί Ιπποκραταίοι λένε μισές αλήθειες για την διαφάνεια...

Και ξαφνικά ανακάλυψαν την διαφάνεια στο διαδίκτυο. Και νομοθετούν... και γίνεται σάλος στα ΜΜΕξαπάτησης. Και "μπράβο στον Γιώργο"... και "ζήτω ο Γιώργος"... και "θα μας σώσει ο Γιώργος".

Μόνο που ο Γιώργος είναι ψεύτης. Δεν κάνει τίποτε άλλο από το να επεκτείνει την εφαρμογή αυτού που είχε κάνει ο Καραμανλής 8 μήνες νωρίτερα!!!

Πηγή: Καθημερινή (27-04-09)

"H «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» εργαλείο για τη διαφάνεια
Πρόκειται για την ηλεκτρονική εφημερίδα στο χώρο των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου «το υπουργείο Εσωτερικών να συμβάλει στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της διαφάνειας.
Ένα νέο εργαλείο για τη διαφάνεια στο δημόσιο τίθεται από το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της κυβερνητικής δέσμευσης για την τήρηση όλων των αρχών διαφάνειας, αλλά και την απρόσκοπτη πληροφόρηση των πολιτών και πρόσβασή τους στα δημόσια έγγραφα, με τη δημιουργία της «Εφημερίδας της Υπηρεσίας», σύμφωνα και με την εγκύκλιο που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.

Πρόκειται για την ηλεκτρονική εφημερίδα στο χώρο των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου «το υπουργείο Εσωτερικών να συμβάλει στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της διαφάνειας στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης και της ενίσχυσης του δικαιώματος των πολιτών και των επιχειρήσεων στην πρόσβαση και γνώση των διοικητικών εγγράφων».

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, «η δημόσια πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ακόμα και για άλλη χρήση πέραν της αρχικής, όπως για παράδειγμα για εμπορικούς σκοπούς, με τους όρους βέβαια και τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος και η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, απορρήτων κλπ.»

Προστίθεται δε ότι «όλοι οι φορείς του στενού δημόσιου τομέα διαθέτουν μια συγκεκριμένη τοποθεσία στο Διαδίκτυο, η οποία περιέχει και παρέχει πληροφορίες για την οργάνωση και τις δραστηριότητες του Φορέα. Η διαδικτυακή αυτή τοποθεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαίο σύστημα αναφοράς για τη δημοσιοποίηση των διοικητικών εγγράφων που παράγει ο οικείος Φορέας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο στην πράξη, ηλεκτρονική εφημερίδα σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία, η οποία θα δημοσιεύει τα διοικητικά έγγραφα που παράγει καθημερινώς η Υπηρεσία όπως ακριβώς γίνεται, κατά αναλογία, με την εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση για τη δημιουργία της «Εφημερίδας της Υπηρεσίας» αφορά στα υπουργεία, τις ανεξάρτητες αρχές, τις Περιφέρειες, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, ενώ ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα δημοσιεύονται γενικώς τα διοικητικά έγγραφα της υπηρεσίας, όπως: Εγκύκλιοι, Κανονιστικές διοικητικές πράξεις, Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων, Προμήθειες - Συμβάσεις, Προσλήψεις και διορισμοί κλπ.
"

Δεν υπάρχουν σχόλια: