Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 25, 2009

6+1 ψεματάκια του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες

Απίστευτο!!! Το φυλλάδιο του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες, αραδιάζει τους νόμους που έχει περάσει η κυβέρνηση της Ν.Δ.!!! Περνάει το έργο του Καραμανλή ως μελλοντικό δικό τους!!!


Πηγή: naxios


• Το φυλλάδιο ΠΑΣΟΚ λέει:
«Προστατεύουμε την κύρια κατοικία απαγορεύοντας κατασχέσεις για οφειλές μέχρι 20000 ευρώ».

Η αλήθεια είναι ότι έχει ήδη θεσμοθετηθεί το ακατάσχετο της μοναδικής κατοικίας δανειολήπτη για χρέη μέχρι 10000 ευρώ σε πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια (παρ. 4 του αρ 18 του Ν 3587/2007) . Επίσης, έχει ήδη αυξηθεί ...
το όριο του ακατάσχετου της μοναδική κατοικίας από 10.000 σε 20.000 ευρώ (Άρθρο 5 του ν 3714/2008) .

Αυτό που το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται, είναι ήδη νόμος του κράτους από το 2008• Το φυλλάδιο ΠΑΣΟΚ λέει:
«Απαγορεύουμε να βγαίνει το ακίνητο σε πλειστηριασμό σε αξία χαμηλότερη από την αντικειμενική όσες φορές και αν πραγματοποιηθεί ο πλειστηριασμός».

Η αλήθεια είναι ότι ήδη αντιμετωπίσθηκε το ζήτημα αυτό από το 2008, με το Άρθρο 2 του Ν 3714/2008, το οποίο αναφέρει: «Ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η αξία που προκύπτει από τον προσδιορισμό της αξίας του με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ 41 και 41α του Ν 1249/1982 όπως εκάστοτε ισχύουν ...».

Για άλλη μια φορά, αυτό που το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται είναι νόμος του κράτους από το 2008.

• Το φυλλάδιο ΠΑΣΟΚ λέει:
«Βάζουμε φραγμό στις απαράδεκτες πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών»

Η αλήθεια είναι ότι ήδη αντιμετωπίσθηκε η αυθαιρεσία των εισπρακτικών εταιρειών με το Ν3758/2009, σύμφωνα με τον οποίο μεταξύ άλλων:
-Απαγορεύεται ρητά η είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων από τις Εταιρίες που δραστηριοποιούνται με αυτό το αντικείμενο.
-Οριοθετούνται οι αρχές, βάσει των οποίων οι υπό ρύθμιση Εταιρίες οφείλουν να δρουν.
-Απαγορεύεται ρητά η όχληση των οφειλετών για χρέη που απορρέουν από παράνομες και καταχρηστικές ρήτρες.
-Καταγράφεται μία ενδεικτική σειρά αθέμιτων και παραπλανητικών πρακτικών, από τις οποίες οι Εταιρίες Ενημέρωσης οφείλουν να απέχουν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους. Ειδικότερα, απαγορεύεται στις τελευταίες να μετέρχονται μέσων και παραπλανητικών μεθόδων σε βάρος των οφειλετών, υιοθετώντας συμπεριφορές που προσβάλλουν κατάφωρα την προσωπικότητα των τελευταίων ή διαταράσσουν το οικείο ή εργασιακό περιβάλλον τους με απρόβλεπτες συχνά συνέπειες.
-Απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση σε αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς, στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε» ή σε άλλα αρχεία για την διακρίβωση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη.
-Θεσπίζονται προϋποθέσεις για τον αυστηρό έλεγχο της σχέσης των δανειστών με τις εν λόγω Εταιρίες, ώστε να υπάρχει σαφές πλαίσιο συνεργασίας αυτών αλλά και σαφής επιμερισμός των ευθυνών.• Το φυλλάδιο ΠΑΣΟΚ λέει:
«Καταργούμε οριστικά τον ανατοκισμό»

Η αλήθεια είναι ότι επιλύθηκε θέμα των ανατοκισμών και των πανωτοκίων με το Άρθρο 39 του Ν 3259/2004.


• Το φυλλάδιο ΠΑΣΟΚ λέει:
«Βάζουμε τέλος στις αθέμιτες χρεώσεις και την παραπλανητική διαφήμιση»

Η αλήθεια είναι ότι με το Ν 3587/2007 θεσπίσθηκε ειδική εξουσιοδοτική διάταξη σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί, με απόφαση του, να δίνει καθολική εφαρμογή σε αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω εξουσιοδοτικής διάταξης, εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΑ Ζ1-798/2008 (ΦΕΚ 1353/Β/11.07.2008) σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η αναγραφή Γενικών Όρων Συναλλαγών (ψιλά γράμματα) που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πιστωτικά ιδρύματα με τους δανειολήπτες και αφορά σε :
3 κατηγορίες τραπεζικών προϊόντων
 συμβάσεις στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου
 συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών
 συμβάσεις λογαριασμού καταθέσεως

και
15 συνολικά καταχρηστικούς όρους συναλλαγών

Παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες προσέφυγαν στο ΣτΕ πετύχαμε την απόρριψη της προσφυγής τους.

Με γραπτή τους επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή οι εκπρόσωποι όλων των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, ενημερώνουν ότι μετά και την απόρριψη της προσφυγής τους στο ΣτΕ διαγράφουν από τις συμβάσεις τους όλες τις καταχρηστικές προμήθειες και χρεώσεις (ψιλά γράμματα) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης.

Όλο το προηγούμενο διάστημα είτε μετά από καταγγελίες καταναλωτών, είτε μετά από αυτεπάγγελτους ελέγχους επιβάλλαμε πρόστιμα σε τράπεζες (συνολικού ύψους περίπου 13 εκ ευρώ) για παραβάσεις σχετικά με τα ψιλά γράμματα. (κάτι που ποτέ δεν έκαναν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ)

Παρακολουθούμε στενά τη δικαστική εξέλιξη σε ότι αφορά την καταχρηστικότητα και άλλων όρων και μόλις έχουμε αμετάκλητες αποφάσεις χάρη στο νόμο που ψηφίσαμε αυτές θα αποκτήσουν καθολική εφαρμογή.


• Το φυλλάδιο ΠΑΣΟΚ λέει:
«Παγώνουμε τις δανειακές υποχρεώσεις ως το τέλους του 2009 και δίνουμε δυνατότητα αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα αποπληρωμής».

Η αλήθεια είναι ότι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης παγώνουν όλοι οι πλειστηριασμοί για χρέη έως 200.000 ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου.

Σε ότι αναφορά την αναχρηματοδότηση και το πρόγραμμα των 2 δις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ έδωσαν και δίνουν ακόμα τη δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματίες να ενισχύσουν τη ρευστότητα τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: