Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 21, 2009

Μαθήματα παραπληροφόρησης και προπαγάνδας... Μέρος 4ο

Γράφει το καλό μας Nooz (Πρώην Flash.gr): 1 εκατ. ασφαλισμένοι στον αέρα. Λουκέτο σε πέντε ασφαλιστικές.

Προσέξτε τώρα το άρθρο μέσα από αυτόν τον... τρομακτικό τίτλο που παραπέμπει σε καταστροφή...

"Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης ανακάλεσε τις άδειες πέντε ασφαλιστικών εταιρειών, οι ασφαλισμένοι των οποίων βρίσκονται στον αέρα, μέσω των ασφαλιστικών συμβολαίων τους. Πρόκειται για τις ασφαλιστικές εταιρείες Ασπίς Πρόνοια τόσο στον κλάδο γενικών ασφαλειών όσο και στον κλάδο ζωής του ομίλου Ψωμιάδη, καθώς επίσης για τις εταιρείες Γενική Ένωση, Γενική Πίστη και Σκούρτης.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο σημερινής συνεδρίασης της ΕπΕΙΑ που άρχισε στις 8 το πρωί και ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι.

Αναλυτικά το κείμενο της ανακοίνωσης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης συνεδρίασε σήμερα 21.09.09 και μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των χιλιάδων ασφαλισμένων, των εργαζομένων και της αξιοπιστίας του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αποφάσισε ομόφωνα την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟIΑ ΑΕΑΖ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ (General Union), ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ (General Trust) και Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕΕΓΑ, διότι οι εν λόγω εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους προκειμένου να καλύψουν τα απαιτούμενα περιθώρια φερεγγυότητας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Επισημαίνεται, ότι η ΕΠ.Ε.Ι.Α. από μακρού χρόνου, εξάντλησε όλα τα περιθώρια επίλυσης του προβλήματος δίνοντας επανειλημμένα την ευκαιρία να καλυφθούν τα απαραίτητα περιθώρια φερεγγυότητας. Παρά ταύτα, οι εν λόγω εταιρείες παρουσίαζαν αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των ασφαλισμένων τους, αλλά και των εργαζομένων τους.
Αντί να κατατεθούν τα οφειλόμενα ποσά στους συγκεκριμένους λογαριασμούς, στις 16 και στις 18 Σεπτεμβρίου 2009 εμφανίστηκε στην ΕΠΕΙΑ ο κ. Παύλος Ψωμιάδης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ) και προς κάλυψη των απαιτούμενων ποσών των τεσσάρων πρώτων εκ των προαναφερόμενων εταιρειών κατέθεσε εγγυητική επιστολή ύψους 550 εκατ. ευρώ της τράπεζας HSBC, η οποία μετά από έλεγχο της Τραπέζης της Ελλάδος αποδείχθηκε ότι δεν είναι γνήσια. Το γεγονός αυτό μας γνωστοποίησε η ΤτΕ με σχετικό έγγραφό της (αρ.πρ: ΙΔ/27 της 18/09/09) υποδεικνύοντας ταυτόχρονα και την άμεση ενημέρωση των Εισαγγελικών Αρχών, ενημέρωση στην οποία η ΕΠ.Ε.Ι.Α. έχει ήδη προβεί από 18/09/09.

Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ορίζει επόπτες ασφαλιστικής εκκαθάρισης και ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να ορίσει Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής. Σημειώνεται ότι:
1. Για τον Κλάδο Αυτοκινήτων κάλυψη θα παρέχει το επικουρικό κεφάλαιο για 30 ημέρες, έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο.
2. Για τον Κλάδο Ζωής, με βάση πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής, ο οποίος αναλαμβάνει τη λειτουργία της εταιρείας μέχρι να μεταβιβαστούν τα χαρτοφυλάκια ζωής σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, καταβάλλοντας αποζημιώσεις σε ασφαλισμένους και δικαιούχους, καθώς και τους μισθούς στους εργαζόμενους.

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ότι όλοι οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Ζωής, δε θα χάσουν τα δικαιώματά τους και τα χρήματα που έχουν αποταμιεύσει.
Οι εργαζόμενοι στον Κλάδο Ζωής θα συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι να μεταβιβαστούν τα χαρτοφυλάκια σε άλλες εταιρείες, στις οποίες αναμένεται να απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργαζόμενων. "

Έτσι γίνεται προπαγάνδα φίλοι της Ν.Δ. Βγάζεις έναν τρομακτικό τίτλο λίγες μέρες πριν τις εκλογές... και άσε μετά τους λίγους που θα διαβάσουν το άρθρο, και θα καταλάβουν, να ξέρουν την πραγματικότητα!!! Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι θα ήταν στον αέρα αν δεν έκανε κάτι η εποπτική αρχή!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: